background
Sin Wai Kin, Tell me everything you saw and what you think it means, 2018, video, 4K, kleur, geluid, 5:38, Frans Hals Museum.
Kunstwerk Uitgelicht

Blog

15-04-24

Tell me everything you saw, and what you think it means van Sin Wai Kin

De nieuwe collectieaanwinst Tell me everything you saw, and what you think it means van Sin Wai Kin is onderdeel van de tentoonstelling The Art of Drag. Deze eerste expositie in Nederland over drag vanuit een kunsthistorisch perspectief is tot en met 13 oktober 2024 te zien in het Frans Hals Museum.

“Look at her, Look at the way she’s laying there.”  

Geschreven door Bram Kroon – Conservator in opleiding Hedendaagse Kunst

Wanneer de bezoeker voor de eerste keer verzocht wordt naar haar te kijken, is het beeld zwart. De stem klinkt enigszins direct, doch vriendelijk. Geleidelijk aan verschijnt een menselijk, schaars gekleed, gestalte over de volledige lengte van het beeld. Met verfijnd haar en make-up op en een paar siliconenborsten onder glinsterende diamantenlingerie neemt het figuur een verleidelijke, uitnodigende en haast intimiderende houding aan.  De aangenomen pose van het figuur doet denken aan een Reclining Nude, een klassiek beeld uit de kunstgeschiedenis. Het verbeeld een liggende, veelal naakte, vrouw.

“Look at the way her shoulder protrudes slightly
So that her clavicles are more visible
And her face seems a little to want to hide
Which makes her appear modest and coy.”

De stem gidst de blik van de toeschouwer over het beeld en hiermee simultaan door het videowerk. Dit terwijl het liggende, spaarzaam geklede lichaam zich langzaam beweegt. Door middel van subtiele en langzame bewegingen verschijnt deze eigentijdse courtisane als een levende godheid, wiens verschijning de kijker mogelijk doet denken aan bordelen rondom de eeuwwisseling of burlesk. De ogen van de toeschouwer ontleden als het ware het beeld, de compositie en alle beeldcodes hierbinnen. De stem, direct maar toch verleidelijk, maakt de bezoeker voortdurend duidelijk dat deze figuur hier ligt om speciaal door hen bekeken te worden. Het nadrukkelijk kijken, in gebiedende wijs opgelegd door de stem, legt de nadruk op de rol van observatie. Zij ligt daar speciaal voor jou, en jij zal naar haar kijken.

“Look at her. Look at her mouth.”

Zowel de stem als het afgebeelde lichaam behoren tot de kunstenaar, Sin Wai Kin (1991, Canada – Die/Hun). De persoon die ligt, is een voormalig drag alter-ego van Sin Wai Kin, een hyper feminien dragkarakter, gehuld in een platinablonde pruik, silicone borstprotheses en hoge hakken. Deze versterken allen, in combinatie met de liggende pose, de inspiratie en referentie van Sin uit vrouwelijke naakten uit de kunstgeschiedenis en door stereotype West-Europese en Noord-Amerikaanse feminiene schoonheidsidealen, bijvoorbeeld uit Hollywoodfilms. Binnen deze context is Sin hun drag haast een theatrale uitvergroting van de traditionele feminiteit. De titel van het werk, Tell me everything you saw, and what you think it means, refereert hier inherent aan. De titel is een direct citaat van Grace Kelly uit Hitchcock’s Rear Window. Grace Kelly staat veelal bekend als het icoon van klassieke Hollywood-glamour. Tevens speelt de titel in op de wijze waarop de film omgaat met de ethiek van het voyeurisme en het feit dat Grace Kelly het object van deze gaze is.

James Stewart and Grace Kelly in Alfred Hitchcock's Rear Window (1954). Foto: Paramount Pictures.

Als kunstenaar en non-binair persoon is Sin vaak geconfronteerd met vragen naar de validiteit van hun drag, dit gezien het dragcircuit veelal door mannen wordt gedomineerd. Hun praktijk als kunstenaar, en hiermee dragartiest, confronteert op directe wijze de vrouwenhaat en het racisme binnen de queergemeenschap, en in het bijzonder binnen de draggemeenschap. In algemene zin fungeert drag - zowel in performance, bewegend beeld en drukwerk - binnen hun praktijk als een vorm van speculatieve fictie. Op deze wijze is Sin in de gelegenheid normatieve processen van verlangen, identificatie en objectivering te onderbreken. Drag is voor hen een doelbewuste methode die zich richt op de herformulering van vastgeroeste beelden rondom het lichaam, het geslacht en seksualiteit. Deze uniforme beelden worden in stand gehouden door onze onderliggende representatietechnieken de wijze waarop wij naar elkander kijken.

Sin Wai Kin refereert hierbij aan hun eigen belichaamde kennis. Dit brengt hen in de gelegenheid om door middel van verscheidene drag alter ego’s beelden en verhalen te creëren die kritisch reflecteren op de lichamelijkheid van onze lichamen. De complexe performativiteit van deze lichamelijkheid – die zich op ieder zijn lichaam betrekt - is innig verworven met sociale structuren binnen onze samenlevingen en gemeenschappen. Sin daagt in hun werk de representatie van gender in de kunst en de maatschappij uit. Door simpelweg naar hen te kijken, wordt de kijker zich bewustgemaakt van het faux-beeld wat Sin vormt. Door de luisteren naar hun stem wordt helder hoe gekunsteld niet enkel het beeld, maar tevens onze perceptie hiervan is.

Het videowerk Tell me everything you saw, and what you think it means (2018) is onderdeel van A View From Elsewhere, pt 1 / act 1.

Curatoren: Manique Hendricks & Maaike Rikhof

Naast Tell me everything you saw, and what you think it means is in de tentoonstelling The Art of Drag ook het werk It’s Always You (2021) van Sin Wai Kin te zien. Verder bevat de tentoonstelling onder andere uit de collectie moderne kunst werken van Ferdinand Erfmann en Kees van Dongen, en werken van hedendaagse kunstenaars als Sarah Lucas, Charles Atlas, Gillian Wearing en Yamuna Forzani. De tentoonstelling is van 12 april 2024 tot en met 13 oktober 2024 te zien in het Frans Hals Museum, locatie HAL (Grote Markt 16), in Haarlem.

In 2021 was Tell me everything you saw, and what you think it means van Sin Wai Kin te zien in LI-MA Presents: Representation, Gender and the Body, gecureerd door Manique Hendricks.